Kıpti Müzesi- Mısır
🌐Akış,  Coğrafi,  Mısır Müzeleri,  Müzeler

Kıpti Müzesi- Mısır

KIPTİ MÜZESİ- Mısır

Kahire’deki Kıpti Müzesi, Babil Roma Kalesi’nin kalıntılarının içinde yer almaktadır. Müze, Kahire’nin merkezindeki Maser El Qadema semtinde, Kıpti Kiliseleri ve ünlü asılı Kilise ve St Barbara Kilisesi gibi şapellerle dolu bir bölgedir.

entrance decoraton Coptic museum
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Kıpti Müzesi’nin temelinin Persler dönemine kadar uzandığına ve daha sonra Roma imparatorları August ve Trajan tarafından birçok eşyanın eklendiğine kimse inanmaz. Ünlü Fransız bilim adamı Maspero, Mısır’ın dört bir yanından Kıpti anıtlarını toplamak ve korumak için uzun zaman harcadığı için modern müzenin kurulmasında da önemli bir rol oynadı.

Babylon Fort

Müzenin modern zamanlardaki kurucusu, müzedeki eşyaların Mısır Eski Eserleri ve Sanatları Koruma Komitesi’ne eklenmesini talep eden Smeka Paşa’dır. Paşa, şu anda mevcut olan müzenin yapımına başlamak için büyük çaba sarf etmiş ve 1901 yılında ilk müdürü olarak Paşa’nın atanmasıyla halka açılmıştır.

Kıpti Müzesi günümüzde esas olarak iki ana bölümden oluşmaktadır: Paşa tarafından kurulan eski bölüm ve büyük bir yenileme ve restorasyon döneminden sonra 2006 yılında halka açılan iki kattan oluşan yeni bölüm. Müzenin 1992’de Mısır’ı vuran depremden kötü etkilenmesi nedeniyle onarım maliyeti 30 milyon lirayı aştı.

Müze şu anda Mısır’ın çeşitli bölgelerinden toplanan yaklaşık 1600 parçayı sergiliyor ve Mısır’ın Kıpti tarihinde farklı bir yüzyıla kadar uzanıyor. Kıpti Müzesi, Mısır’daki Kıpti tarihi hakkında bilgi edinmek için en iyi yer olarak kabul ediliyor. Ziyaretçilerin gittiği eski müzenin ilk bölümü Ahnasya bölümü. Alnasya, Kahire’nin güneyindeki Beni Sweif yakınlarında bir kasabadır ve bölgede MS 3. ve 4. yüzyıla kadar uzanan bazı Kıpti eşyalar keşfedilmiştir. İkinci bölüm, St. Ermenistan Manastırı kalıntılarının bulunduğu Saqqara bölümüdür. Fayoum ve Yukarı Mısır bölgelerinden manastırlardan toplanan birçok kaya yapısı ve diğer birçok eşya ile birlikte yer almaktadır. Müzenin yeni iki hikayesi aşağıdaki gibi sekiz bölümden oluşuyor.

Taş Ve Portreler Bölümü

Taş koleksiyonu çok sayıda tempra tarzı taş çizimi içeriyor. Bu bölümün ikinci kısmı, Mısır’ın her yerinden manastırlardan ve kiliselerden toplanmış, güzelce dekore edilmiş taş başlıklardan oluşan devasa bir koleksiyon içerir. Bu taş başlıklar, Mısır’ın farklı bölgelerinden Kıptilerden getirildi ve daha sonra Kıpti yapıları inşa etmek için yeniden kullanıldı.

Christ portrait coptic museum
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Ayrıca eski manastırlardan toplanmış birçok portre var.

Coptic Stone Capital
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Apollon manastırında, melekler tarafından taşınan bir ışık çemberinin içinde yüzü olan bir İsa portresi de bulunmuştur.

Coptic cross
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Yeremya Manastırı’nın duvarlarında bulunan haç.

Coptic crosses
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Bölüm ayrıca şunları içerir:

1. 10. yüzyıldan kalma bronz ve bakırdan yapılmış ataerkil bir taht

2. Çift madalyon içine alınmış genç bir adamın portresi

3. Aziz Jeremias manastırından bir taş başlık koleksiyonu

4. 11. yüzyılda Fayoum’da bulunan Tempra tarzında Adem ve Havva’nın tavan portresi

stone capital
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Metal Bölüm

Bu bölümde çok miktarda gümüş ve altın Kıpti sikkeleri bulunmaktadır. Bu sikkelerin çoğu Sohag’daki Beyaz Manastır’dan getirildi. Gümüş ve diğer değerli metaller üzerine oyulmuş birçok çizim de vardır, örneğin:

Coptic icon2
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

1- İsa’yı tutan Meryem Ana’nın gümüş bir simgesi.

2- 10. yüzyıldan kalma tunç ve bakırdan yapılmış ataerkil bir taht

Coptic museum
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Diğer öğeler

1. 10. Yüzyıldan kalma Kıpti yazıtlı bir bronz tabak

2. 18. yüzyılda bronzdan yapılmış delikli tabanlı ve kubbeli bir Etiyopya buhurdanı

3. Bizans döneminden haçlar

4. 13. Yüzyıldan Farklı Anahtarlar

5. Bronzdan Haç

Coptic crosses 1
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Ahşap Bölüm

Mısır’da ahşap işçiliğinin karşılaştığı en büyük engel her zaman iyi ahşabın olmamasıydı. Bununla birlikte, Mısırlılar, Pharos ve Kıpti sanatçıların günlerinden bu yana, sanatlarını üretmek için ılgın, akasya, çınar ve lebbakh gibi farklı ağaç türlerini kullandılar.

Coptic Carving
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Müzede Birçok Ahşap Eşya Bulunmaktadır

1. Başlangıçta 17. ila 19. Yüzyıla tarihlenen büro kıyafetlerini saklamak için tasarlanmış fildişi veya kemik kakmalı ahşap bir kutu.

2. Rosetta’daki Marcus Kilisesi’nden getirilen birçok farklı süslemeye sahip ahşap bir kapı.

3. 5. yüzyıldan 6. yüzyıla kadar müzik yapan insanları gösteren ahşap bir sanat eseri.

4. Memlûk dönemine ait geometrik desenler ve kemik kakmalarla bezenmiş bir kapı.

Coptic wooden chair
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

5. Üzerinde Arapça yazıtlar bulunan 18. yüzyıldan kalma ahşap bir sandalye.

6. Kırık bir alınlık iki çıplak aşınmış ve 4. yüzyıla ait haç.

Fildişi Bölümü

Mısır tarihinin Yunan döneminde, İskenderiye tüm dünyada önemli bir fildişi ticaret noktasıydı. Ancak, Mısır’daki Roma egemenliği zamanlarında İran, fildişi ticaretinin en önemli odak noktası haline geldi.

Kıpti Yazıları Bölümü

Bu, Kıpti Müzesi’nin en ilginç bölümlerinden biridir, çünkü 11. ve 13. yüzyılda geyik derisi üzerine Kıpti ve Arap dillerinde yazılmış İnciller bulunur. Ayrıca İncil’i tutmak için kullanılan ve 14. ve 15. Yüzyıllara kadar uzanan çok ilginç bir ahşap orak hücre var.

1. St. Mark, St. Mathew ve St. John’un 11. Yüzyıldan kalma bir el yazması 2. Yunan ayinine göre İncil’in 13. Yüzyıldan kalma başlıkları ve basit renk süslemeleri ile anlatımı

coptic bible 8th century
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

3. 6-8. yüzyıla ait Hristiyan yazıları olan bir papirüs kağıdı

4. Beni Sweif’te 4. veya 5. yüzyıldan kalma ahşap kapağı hala bulunan Mezmurlar kitabı.

5. Altın Arap harfleriyle yazılmış dört Ashier.

Çömlek ve Cam Bölümü

Kıptiler, Mısır tarihindeki herhangi bir kültür gibi, sanatlarını üretmek için Mısır’daki çanak çömlek ve camın kalitesinden yararlandılar. Müzede MS 6. yüzyıla kadar uzanan birçok çanak çömlek var:

1. 6. veya 7. yüzyıldan kalma iki deve arasında duran St. Minas şişesi.

2. Kuşlar ve azizlerle süslenmiş, farklı duruşlarda çeşitli giysiler giymiş bir kavanoz.

3. 8. Yüzyıldan kalma, alüvyonlu kilden, düz deniz taraklı kenarlı, boyanmış bir bağırsak.

4. Tonozların içinde 7. yy.’a ait insan figürü ve hayvan, kuş ve çiçek desenlerinin büstünü temsil eden sütunlara boyanmış bir saklama kabı.

Kumaş Ve Tekstil Bölümü

Bu bölümde haçlarla süslenmiş birçok keşiş kıyafeti, Bakire’nin çizimleri ve İsa’nın çizimleri yer almaktadır

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

1. Stilize insan figürleri ile bir haç süslemeyi temsil eden bir goblen içinde yün iplikle dokunmuş bir parça.

2. İki sütunlu bir Kettan cübbesi. Biri yatay, diğeri çapraz. 5. veya 6. yüzyıla aittir.

coptic
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

3. 4. veya 5. yüzyıldan kalma iki paralel sütun süslemeli bir Kıpti gobleninin bir parçası.

4. 7. yüzyıldan kalma Meryem ve İsa’yı gösteren bez parçası.

5. Kellia’da bulunan bir haç kumaşı.

6. Maser el Qadeema’daki Michael manastırından 17. yüzyıldan kalma Hıristiyan süslemeleri.

7. 6. veya 7. yüzyıldan kalma goblen süslemeli bir perde veya tunik parçası.

Simge Bölümü

Müzenin en dikkat çekici ve ilginç bölümü ikon bölümü. Farklı temalar ve süslemeler ile farklı dönemlerden geniş bir Kıpti ikonları koleksiyonu içerir. Kıpti sanatçıların Firavun tapınaklarının duvarlarının çizimlerinden etkilendikleri ve Kilise ve manastırların duvarlarına çizmeye başladıkları bu ikonların stillerinden biri olan Frisk’tir. Ancak Romalıların Kıptilere zulmünden dolayı bir kiliseye veya manastıra yapılacak bir saldırıdan kaçarken kolayca taşınabilen tahta ve alçı üzerine çizim yapmaya başladılar. “İkon” kelimesi, resim anlamına gelen Yunanca bir kelimedir ve azizlerin çizimlerini veya diğer dini sahneleri içerebilir.

Coptic icon2 1
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

1. St. Andrews simgesi = Kutsal İncil’i tutan Havari ve 17. ila 18. Yüzyıl arası bir haç.

Coptic portriat Virgin
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

2. Bebek İsa’yı tutan taçlı Bakire İkonu Başlarının etrafında haleleri olan iki Aziz arasındadırlar. Bakire’nin tacı iki açıyla taşınır ve Kutsal Ruh bir güvercin şeklinde gökten iner.

3. 19. Yüzyıldan St. Nicolas’ı temsil eden ikon.

4. At sırtında, sol eliyle dizgini tutan ve tepesinde bir haç bulunan uzun bir mızrakla bir ejderhayı delen Aziz Menas’ı temsil eden simge. Taçlı başı bir hale ile çevrilidir.

St.Victor the martyr
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

5. Şehit Aziz Victor’u taç giymiş ve at sırtında temsil eden simge. Sağ eli ile bir haç ve sol eli ile dizginleri tutar. Atın altında şeytanı temsil eden bir ejderha var.

Coptic virgin Christ
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

6. Elinde 18. Yüzyıldan kalma altın bir rulo tutan Bakire ve Bebeği temsil eden ikon.

7. İki kişiyi temsil eden simge: Ahrakas ve Oghani. Köpek kafası şeklinde maskeler takıyorlar. Bir meyve ağacına doğru bakarlar.

Saint Antony
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

8. Bu ünlü ikona, Aziz Antonius’un (solda), Kızıldeniz yakınlarındaki doğu çölünde inzivada yaşayan Aziz Paul’e (3. – 4. yüzyıl) yaptığı ziyareti temsil ediyor.

coptic icon
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Müzedeki son ve belki de en ilgi çekici parça, Roma döneminde zengin kadınları Kudüs’e nakletmek için kullanılan fildişi ve sedef kakmalı Abanos ağacından yapılmış taşıma arabası ya da arabadır.


Arkeoloji defterim

ask-aladdin

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.