SALAMİS DENIZ SAVAŞI ( MÖ 480 -479 )
🌐Akış,  Salamis Deniz Savaşı

Salamis Deniz Savaşı

SALAMİS DENIZ SAVAŞI ( MÖ 480 -479 ) I.KISIM

Kserkses

arkeoloji tarih sanat 1629485798642762

Marathon muharebesinden on yıl sonra, 480 yılında, savaş doruk noktasına ulaştı. Darius 486 yılında ölmüş, yerine oğullarından biri, Kserkses geçmişti. Bu kral değişikliğini Doğu despotluklarına özgü iç karışıklıklar izledi. Mısır ve Babil’deki tehlikeli ayaklanmaları Kserkses bastırdı.
Ayrıca, Avrupa Greklerinin inatçı ve yaban bir düşman olduklarını biliyor ve özenle yeni bir sefer hazırlıyordu.

Kserkses’in Fikri

Filosuna hareket özgürlüğü kazandırmak ve Athos burnu yakınlarında batma tehlikesini önlemek amacıyla, Kserkses, yarımadayı anakaraya bağlayan Akte kıstağında bir kanal açtırdı. Mısırlı ve Fenikeli uzmanlar tarafından hünerli bir şekilde açılan kanal öylesine genişti ki, iki büyük savaş gemisi karşılıklı geçebilirlerdi. Trakya’da yiyecek ve silah gereksinimleri için ambarlar yaptırıldı, buralara hayvan ve yem gönderildi.
Trakya ırmakları, hatta Hellepontos boğazı üzerine dubalı köprüler yapıldı.

Kserkses’in Ordusu

Kserkses birkaç yıl ordu topladı, toplananlara bir kışla haline gelen Kapadokya’da özel eğitim uygulandı. “Geçmişin bütün seferleri bir araya getirilse, bu bir tek seferin yanında lafı bile edilmez,” diye yazıyor Herodotos
Perslerin yaptığı hazırlıklar, Grek kentlerini düşmana karşı ortak savunma yapmak konusunda anlaşmaya zorlamıştı.

Kentlerin Kînî

Daha önce de belirttiğimiz gibi, siyasal birliğin bulunmaması Greklerin zayıf yanıydı. Her kentin kendi çıkarları vardı. Hepsi birbirinin yakın komşusu olan Sparta ve Argos, Atina ve Aigina, Boiotia’nın Thespiai, Plataia ve Thebai kentleri birbirlerine karşılıklı kin duyuyorlardı. Argos, Thesselia ve Thebai devletleri yansız kalmaya can atıyorlar ve ayakta kalabilmek için Persleri desteklemeye hazır gibi görünüyorlardı.

Toprak ve Su

Herodotos’a göre, “Pers kralına toprak ve su vermeye razı olanlar barbarlardan bir kötülük görmeyeceklerine güveniyorlardı; içleri rahattı; toprak ve su vermeye razı olmayanlar ise korku içindeydiler; Hellas’ta istilacının darbesini karşılayacak sayıda gemi yoktu, hepsi savaşa katılmak istemiyordu, ama Medlere boyun eğmeye hazırdılar.

Salamis Deniz Savaşı II.Kısım


arkeoloji defterim

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.