Ayrıntılı Arkeoloji

20211219 115812 2 scaled

Tarih bizim için neden önemli?

Neler Var ?

Tarih bugün bize nasıl yardımcı oluyor?

Tarihi incelemek, içinde yaşadığımız dünyayı daha iyi anlamamızı sağlar . Özellikle geçtiğimiz yüzyıldaki tarihi olaylar ve eğilimler hakkında bilgi ve anlayış geliştirmek, günümüzdeki güncel olaylar için çok daha fazla takdir geliştirmemizi sağlar.

Tarih hakkında ne biliyorum?

“Tarih”, geçmiş olayları ve bu olayların hafızasını, keşfini, derlenmesini, düzenlenmesini, sunulmasını ve yorumlanmasını içeren bir şemsiye terimdir . Tarihçiler yazılı belgeler, sözlü hesaplar, sanat ve maddi eserler ve ekolojik işaretler gibi tarihi kaynakları kullanarak geçmişin bilgisini aramaktadırlar.

Basit kelimelerle tarih nedir?

Tarih, geçmişin – özellikle geçmişin insanları, toplumları, olayları ve sorunlarının – ve bunları anlama çabalarımızın incelenmesidir. Bu, tüm insan toplulukları için ortak bir arayıştır.

Güncel Yazılar

  • Aryan Göçleri

    Aryan Göçleri

    Aryan göçleri sırasında bütün ari topluluklar iran ya da avrupaya göç etmiştir. Günümüz iranlılar, kürtler, tacikler ve afganlılar arilerin pers kolundandır. avrupa kolu ise malumunuz, cermenler, slavlar, italik (roman, fransız,

    “daha fazla oku”

Konu ve Kategoriler