Menu

Helenistik Krallık ve Yükselişi I.Kısım

⏱ 3 dakikada okuyabilirsiniz.

Helenistik Krallık ve Yükselişi I.Kısım

Makedonyalı İskender (M.Ö.336-323) İlkçağ’ın en ünlü kişilerinden biridir. Ege Denizinden İndus Vadisi’ne, Libya Çölünden Hazar Denizi’ne yayılan imparatorluğunun büyüklüğü ve bunun yanı sıra bütün fetihlerini gerçekleştirdiği çok kısa zaman kesiti (on yıl kadar) çağdaşlarının belleğinde silinmez bir iz bıraktı ve onu birçok efsanenin kahramanı yaptı. İskender’in tarihinin belli başlı kaynakları arasında, Grek yazarları Plutarkhos ve Arrhianos ile Latin yazarı Ouintus Curtius Rufus’un (M.Ö. I. yüzyıl) yapıtlarını anabiliriz.

İlkçağ tarih yazımcılığında İskender’in kişiliğinin ülküselleştirilmesinin yanında düşmanca değerlendirmelere de rastlıyoruz.
Örneğin, Arrihinos, yapıtını İskender’e karşı hayranlık duyan silah arkadaşlarının anılarına dayandırır, buna karşın, Ouintus Curtuis Rufus Makedonyalı fatihin kişiliğinin abartılmasına karşı çıkar. Birbirine taban tabana zıt yargılara çağdaş tarih yazarlarında da rastlıyoruz: Örneğin, Broysen onu ülküseleştirir; oysa Beloch karalamaya çalışır. İskender tahta yirmi yaşında çıktı.

Philippos’un özeniyle aldığı Grek eğitimi onu kültürlü bir insan yaptı. 343 yılından 340 yılına kadar öğretmeni olan Aristoteles ona geniş bir bilgi vermekle yetinmedi; ona Hellen uygarlığı sevgisi de aşıladı. İskender daha çocukluğundan itibaren otoriter ve tutkulu kişiliğiyle dikkati çekiyordu. Makedonya’nın Hellas’ta üstünlük elde ettiği ve Philippos’un bütün çevresinin emperyalist iştahlarının kabardığı dönemde büyüdü.

Bu da İskender’in aşırı tutkularının gelişmesinde etkili oldu. Saltanatının ilk yılları çok zor oldu, genç kralın cesur ve katı olması gerekti. Makedonya soylu sınıfının komplocuları ve iktidarda hak iddia edebilecek bütün akrabalarıyla hesaplaşmakla işe başladı. Sonra Trakya ve İllirya boylarının isyanlarını bastırdı.

Philippos’un ölümüyle ilgili olarak yayılan yalan haber Grek devletlerinin ayaklanmasına yol açtı. Ayaklanma Thebai’de ciddi boyutlara ulaştı. İskender yıldırım hızıyla Boiotia’ya indi, kuşatmadan sonra alınan Thebai yerle bir edildi ve halkı köle olarak satıldı.

Helenistik Krallık ve Yükselişi II.Kısım

arkeoloji defterim


Bizi Takip edin;

Beğen  
Yazar

Hobi olarak Antik dünya'ya merak salmış, ve Okumaktan Paylaşmaktan zevk alan biri olarak bu blogda antik dönemler hakkında bilgiler paylaşmaktayım. en çok merak saldığım uygarlık eski mısır uygarlığıdır Herkese keyifli okumalar dilerim.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

115 13,293