Menu

Arkeoloji Nedir? Arkeolojinin Tanımı

⏱ 4 dakikada okuyabilirsiniz.

Arkeoloji Nedir?

Arkeologlar Neler Yapar?

Arkeologların; yapması gereken en önemli işlerden biri, ulaştıkları buluntuların hangi dönemden kaldığını saptamaktır. Bu buluntular arasında ele geçen,Yazılı belgeler, bu işi kolaylaştırır; Çünkü Arkeolojinin eski yerleşmeleri ve buluntuları tarihlendirmede yararlandığı yazılı tarih öncesi dönemleri ve, ilk kez Danimarkalı bir arkeolog tarafından sınıflandırmıştır. Bu yazılı tarih öncesi dönem, Prehistorya ya da Tarih öncesi olarak adlandırılır. İnsanların çok sert bir taş olan çakmak taşından alet ve silah yaptıkları ilk dönem Taş devri’dir. Alet ve silahların tunçtan yapıldığı bir sonraki döneme Tunç Çağı denmiştir. Çağdaş arkeologlar bu üç çağı da kendi içinde daha kısa süreli dönemlere ayırırlar.


Arkeolojinin Alt Dalları Nelerdir

1. Klasik Arkeoloji

images 2

Klasik Arkeoloji Nedir;

bu tıpkı Hristiyan Arkeolojisi gibi, Arkeoloji’nin alt bilimdallarından biridir. Bu disiplin daha çok Antik Yunanistan ve Antik Roma kültürü ve bu kültürlerin geriye bıraktıkları ile ilgilenir.

Bu disiplin daha çok Antik Yunanistan olmak üzere ve Antik Roma kültürü ile bu kültürlerin geriye bıraktığı eserler yapıtlar ile ilgilenir.


2. Hristiyan Arkeolojisi

images 4

Hristiyan ArkeolojisiHristiyan kültüründen geriye kalan kalıntıları incelemekle görevlendirilen bir Arkeoloji alt dalıdır.


3. Peyzaj Arkeolojisi

images 5

Peyzaj Arkeolojisi geçmiş dönemlerde yaşamış insanların çevrelerini nasıl inşa etiiklerini ve düzenlediklerini araştıran Arkeolojinin alt dallarından biridir Doğası gereği disiplinler arası çalışmak durumunda olan peyzaj arkeolojisi, arkeolojinin neredeyse bütün alanlarında uygulanabilmekte olan bir yaklaşımıdır.

Ayrıca Onu arkeolojinin diğer alanlarından ayıran en önemli özelliği ise,

doğal çevre ile olan ilişkisini merkeze koyan bir araştırma yöntemleri izleyebiliyor olabilmesidir.


4. Deniz ve Su Altı Arkeolojisi

images 6

Denizcilik; yahut denizel arkeoloji insanların (deniz, nehir yada) göller ile, kurduğu ilişkiyi ve bağlantıyı araştıran, veyahut bunu yaparken fiziki kalıntılar, kargo adı verilen gemi yükü,

olmak üzere batık olarak bulunan geminin kendisi, antik gemilerin inşa edilme teknikleri, amforalar, insan kemikleri, liman yerleşimleri ve benzeri faktörleri, gözönünde bulunduran ve değerlendiren Arkeolojinin su altı Arkeolojisi alanı ile sıkı bağlantılı alt dallarından birisidir.

Çünkü Denizcilik arkeolojisinin yalnızca Gemi ve teknelerin inşa metodları ile ilgilenen alanına gemicilik arkeolojisi adı verilmektedir.


5. Gemicilik Arkeolojisi

images 7

Gemicilik arkeolojisi yada batık arkeolojisi;

(İngilizcede Nautical Archaeology) hem batmış, hem de günümüze değin, batmaksızın ulaşmış gemi ve tekneleridir. Bu gemilerin inşa metodlarını merkeze koyan, Sualtı Arkeolojisi ve Denizcilik, Arkeolojisi ile içiçe geçmiş arkeolojik bir alt daldır.

Çünkü Gemicilik Arkeolojisi, özellikle gemilerin yapım teknikleri, inşada kullanılan malzemeler, ve gemide görev alan personelin kullandığı eşyalardır.

kürek, yelken, ipler, makaralar, dümenler, gemi fenerleri halat. ve hat ağırlıkları, çapalar vb.) gemilerin rotaları, batmış ise, batış nedenleri gibi hem maddi kalıntıları hem de bazı fiili durumları inceler.


6. Toplumsal Cinsiyet Arkeolojisi Nedir

images 8

Toplumsal; cinsiyet arkeolojisinin cinsiyetlerin sosyal anlamda. ve toplum anlamda inşasını arkeolojik buluşlar ışığında, anlamlandırmayı amaçlayan arkeolojik bir metot ve araştırma alanıdır.

Arkeolojinin cinsiyet araşırmaları, ile birlikte ele alınması ile, yorumsal arkeoloji kuramının bir sonucu olarak doğmuş bir alandır.


7. Yerleşim Arkeolojisi

images 9

Yerleşim arkeolojisi; maddi kültürel verilerin ve kayıtların olabilecek tüm özelliklerini yerleşim bütününde araştırmayı temele alan, Arkeolojinin alt dallarından biridir.

arkeoloji defterim

Dipnot

•Geçmiş geleceğe ışık tutar.

Beğen  
Yazar

Hobi olarak Antik dünya'ya merak salmış, ve Okumaktan Paylaşmaktan zevk alan biri olarak bu blogda antik dönemler hakkında bilgiler paylaşmaktayım. en çok merak saldığım uygarlık eski mısır uygarlığıdır Herkese keyifli okumalar dilerim.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

122 1,963